شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] اسحاق ديدي جليلي درست مي گفت تنها دلخوشي برجام ،هواپيما بود که اونم ندادن _حسن جان نگران نباش،به بچه ها گفتم چندتا عکس از موميايي پخش کنن، بشوره ببره
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top